hp 10bII Financiële calculator

omschrijving - specificatieschema - ondersteuning

Omschrijving

hp 10bII

hoge resolutie
artikelnr.:
10403 (NL/FR)
10458 (EN)
verkoopprijs: € 49,95
Incl. BTW

Een krachtige calculator met zakelijk vernuft
Omdat het bedrijfsleven altijd streeft naar een zo hoog mogelijk rendement, is de hp 10bII de slimste keuze voor uw zakelijke en financiële behoeften. Met de hp 10bII kunt u elke berekening aan, of het nu om berekeningen gaat voor cursussen en kleine zakelijke transacties of om financiĆ«le berekeningen. Dankzij de meer dan 100 tijdbesparende, toegankelijke zakelijke functies van de hp 10bII werkt u sneller en efficiënter. Dankzij het grote gebruiksgemak (de calculator werkt met algebraïsche notatie) kunt u snel aan de slag. Dankzij het grote aantal nuttige functies en de aantrekkelijke prijs is de hp 10bII een goede investering.

 

Snel aan de slag
Dankzij de algebraïsche invoerlogica kunt u gegevens invoeren in de algebraïsche notatie, net zoals u dat op papier zou doen. Door de intuïtieve indeling van het toetsenblok met de goed leesbare labels kunt u zeer snel cashflows bepalen en amortisatiewaarden berekenen.

 

Tijdbesparende zakelijke functies
U kunt snel berekeningen uitvoeren voor (onder meer): aflossingstermijnen van leningen, rentebedragen, amortisatie, de analyse van de contante waarde van cashflows, renteomzettingen, standaardafwijkingen, percentages, procentuele wijzigingen, toeslagen als percentage van de kostprijs, marges als percentage van de prijs en prognoses op basis van lineaire regressie.

 

Overige zakelijke en financiële functies
Variabele samengestelde interest, cashflow-analyse, tijdswaarde van geld, NPV (Net Present Value, waarde op basis van contante waarde van verwachte nettokasstroom) en IRR (Internal Rate of Return, waarde op basis van maximale interne discontovoet).

Specificatie schema

Bekijk alle specificaties in een pdf bestand.

technische kenmerken hp 10bII
ingebouwde functies 100+
efficiëntie aanslagtoetsen, geen "bereken" toets x
labels identificeren duidelijk de variabelen en resultaten  
menu's promts en messages begeleiden u snel naar uw oplossing  
meerdere schermregels laten meer gegevens zien  
parentheses voor het groeperen van uitdrukkingen x
aanvullende applicaties op internet x
zakelijke/financiële kenmerken hp 10bII
TVM (leningen, besparen, en leasing) x
variabele samenstelling voor elke periode per jaar (in gehele getallen) x
amortisatie x
labeling maakt het mogelijk om de gegevenswaarden snel te overzien x
obligatieprijs en yield to maturity  
obligatieprijs en yield to call  
cash flow analyses register gebaseerd
NPV, IRR x
NFV en net uniform series (NUS)  
aantal cash flows 15
omrekening van betaaleenheden  
depreciatiemethode  
omrekeningen van rentepercentages x
markup als % van kosten en prijzen x
% verandering, % van het totaal % verandering
statistische / wiskundige kenmerken hp 10bII
statistische analyses cumulatief
standaardafwijking, gemiddelde, gewogen gemiddelde x
lineaire regressie x
andere curve-fitting methodes  
voorspelling, correlatie, coëfficiënt x
som x
overige statistische functies 3
LOG  
tijd- en gegevensmanagement hp 10bII
tijd, agenda, afspraken en alarm  
datumberekeningen  
aantal lijsten met running sommen  
lijsten bewerken, sorteren, en opslaan  
gebruikerskenmerken hp 10bII
customizing methode  
geheugencapaciteit  
voorwaardelijke testen  
gebruikersmenu's met variabele namen gedefinieerd door de gebruiker  
oplossen van alle variabelen zonder programmeren  
technische en operationele kenmerken hp 10bII
schermgrootte 1-regel x 12 tekens LCD
toetsenbord numeriek
invoersysteemlogica algebraïsch
opslagregisters 15
aanvullende gebruikers-RAM geen
3-toetsen geheugen x
automatische constante x
accessoires en operationele kenmerken hp 10bII
oplossingsboeken per applicatie  
optioneel infrarode printer (hp 82240b)  

Ondersteuning

Ondersteuning en service kunt u vinden via onze support pagina of op de support pagina van hp.com.


Andere financiële calculators

hp 10bII | hp 12c | hp 17bII+ | hp 12c platinum | hp 20b