hp 10s Wetenschappelijke calculator

omschrijving - specificatieschema - ondersteuning

Omschrijving

hp 10s

hoge resolutie
artikelnr.: 10428
verkoopprijs: € 9,95
Incl. BTW

HP wetenschappelijke calculators zijn gemakkelijk te gebruiken, nauwkeurig en betrouwbaar, ontworpen voor studenten en professionals, en leveren jarenlang prestaties op alle niveaus. Deze betrouwbare calculators zijn uitgerust met gemakkelijke te gebruiken hulpmiddelen voor probleemoplossing, uitgebreide functionaliteit en mogelijkheden voor aanpassing, en bekroonde HP ondersteuning. De hp 10s lost de lastigste problemen op, is eenvoudig te gebruiken, en ontworpen om mee te groeien als de uitdaging groter wordt.

 

Voorzieningen

 

Ideaal voor

De HP 10s wetenschappelijke calculator is milieuvriendelijk dankzij de zonnecel, een ideaal hulpmiddel voor al uw rekenproblemen, en ontworpen voor gebruik voor algemene wiskundige en wetenschappelijke problemen van studenten en alledaags gebruik in huis.

 

Toegestaan gebruik

Specificatie schema

Bekijk alle specificaties in een pdf bestand.

technische kenmerken hp 10s
display 2 regels
energie zonnecel en batterij
wiskundige functies hp 10s
+, -, *, ÷, V, 1/x, =/-, ln, ex, xVy x
yx, log, 10x, x2, %, n, n! x
afronding  
breuken x
gehele getallen & breuken  
omrekeningen rechthoekig / polair x
HMS --> DD/DD --> HMS x
omrekening van eenheden x
complexe getallen  
matrix  
lineaire systemen oplossen  
kwadratische vergelijkingen oplossen  
HP Solve  
trigonometrische functies hp 10s
sin, cos, tan en omgekeerde functies x
hyperbolische functies en omgekeerde x
omzetting van hoeken (graden/radialen/gradiënten) x
statistieken hp 10s
statistiek met 1 variabele x
statistiek met 2 variablen x
gemiddelde/som/gewogen gemiddelde x
standaardafwijkingen x
combinatoriek, permutaties x
aanvullende kenmerken hp 10s
programering  
invoersysteemlogica algebraïsch
toetsenbord numeriek
menu's, prompts, enz. menu's
base-N functies (DEC, OCT, HEX, BIN) x
Boolean logic  
Ingebouwde functies 240+
geheugen hp 10s
opslaan 11
behoud geheugeninhoud bij uitschakeling x
bewerken, ongedaan maken, verwijderen  
ingebouwde bibliotheken  
hardware kenmerken hp 10s
bescherming silde-on cover

Ondersteuning

Ondersteuning en service kunt u vinden via onze support pagina of op de support pagina van hp.com.


Andere wetenschappelijke calculators

hp 9s | hp 10s | hp 30s | hp 35s