hp 30s Wetenschappelijke calculator

omschrijving - specificatieschema - ondersteuning

Omschrijving

hp 30s

hoge resolutie
artikelnr.: 10402
verkoopprijs: € 21,65
Incl. BTW

Bij de scherp geprijsde hp 30s zijn krachtige functies voor hogere wiskunde en een aantrekkelijk uiterlijk samengevoegd tot een stijlvolle calculator voor de moderne, kritische student. Met 250 functies en 10 geheugens kunt u wiskundecolleges en opdrachten met vertrouwen tegemoet zien:

 

Gebruikersvriendelijk en intuïtief, toegesneden op de denk- en werkwijze van studenten. Deze snelle, aantrekkelijk geprijsde calculator is het ideale hulpmiddel en geen financieel struikelblok.

Specificatie schema

Bekijk alle specificaties in een pdf bestand.

technische kenmerken hp 30s
display 2 regels
energie batterij
wiskundige functies hp 30s
+, -, *, ÷, V, 1/x, =/-, ln, ex, xVy x
yx, log, 10x, x2, %, n, n! x
afronding  
breuken x
gehele getallen & breuken x
omrekeningen rechthoekig / polair  
HMS --> DD/DD --> HMS x
omrekening van eenheden x
complexe getallen  
matrix  
lineaire systemen oplossen  
kwadratische vergelijkingen oplossen  
HP Solve  
trigonometrische functies hp 30s
sin, cos, tan en omgekeerde functies x
hyperbolische functies en omgekeerde x
omzetting van hoeken (graden/radialen/gradiënten) x
statistieken hp 30s
statistiek met 1 variabele x
statistiek met 2 variablen x
gemiddelde/som/gewogen gemiddelde x
standaardafwijkingen x
combinatoriek, permutaties x
aanvullende kenmerken hp 30s
programering  
invoersysteemlogica algebraïsch
toetsenbord numeriek
menu's, prompts, enz.  
base-N functies (DEC, OCT, HEX, BIN) x
Boolean logic  
Ingebouwde functies 250+
geheugen hp 30s
opslaan 10
behoud geheugeninhoud bij uitschakeling x
bewerken, ongedaan maken, verwijderen x
ingebouwde bibliotheken wetenschappelijke constanten
hardware kenmerken hp 30s
bescherming slide-on cover

Ondersteuning

Ondersteuning en service kunt u vinden via onze support pagina of op de support pagina van hp.com.


Andere wetenschappelijke calculators

hp 9s | hp 10s | hp 30s | hp 35s