hp 35s Wetenschappelijke calculator

omschrijving - specificatieschema - ondersteuning

Omschrijving

hp 35s

hoge resolutie
artikelnr.:
10430 (NL)
10484 (EN)
verkoopprijs: € 91,80
Incl. BTW

Professionele prestaties met de ultieme RPN wetenschappelijke programmeerbare calculator van HP. Ideaal voor technici, landmeters, studenten, wetenschappers en medici. Nauwkeurigheid, functionaliteit en betrouwbaarheid zijn essentiële vereisten voor het welslagen van wetenschappelijke projecten. De wetenschappelijke, programmeerbare calculator hp 35s beschikt over deze eigenschappen en nog veel meer: 30 kB gebruikersgeheugen, keuze tussen de invoersysteemlogica RPN en algebraïsch, een praktisch display met twee regels en de tijdsbesparende applicatie HP Solve.

 

Geschikt voor de volgende vakgebieden:

Specificatie schema

Bekijk alle specificaties in een pdf bestand.

technische kenmerken hp 35s
display 2 regels
energie batterij
wiskundige functies hp 35s
+, -, *, ÷, V, 1/x, =/-, ln, ex, xVy x
yx, log, 10x, x2, %, n, n! x
afronding x
breuken x
gehele getallen & breuken x
omrekeningen rechthoekig / polair x
HMS --> DD/DD --> HMS x
omrekening van eenheden x
complexe getallen x
matrix door programma
lineaire systemen oplossen

x

kwadratische vergelijkingen oplossen door programma
HP Solve x
trigonometrische functies hp 35s
sin, cos, tan en omgekeerde functies x
hyperbolische functies en omgekeerde x
omzetting van hoeken (graden/radialen/gradiënten) x
statistieken hp 35s
statistiek met 1 variabele x
statistiek met 2 variablen x
gemiddelde/som/gewogen gemiddelde x
standaardafwijkingen  
combinatoriek, permutaties  
aanvullende kenmerken hp 35s
programering toetsaanslag
invoersysteemlogica algebraïsch/RPN
toetsenbord alfanumeriek
menu's, prompts, enz. x
base-N functies (DEC, OCT, HEX, BIN) x
Boolean logic x
Ingebouwde functies 100+
geheugen hp 35s
opslaan 800, 30 kB
behoud geheugeninhoud bij uitschakeling x
bewerken, ongedaan maken, verwijderen x
ingebouwde bibliotheken 42
hardware kenmerken hp 35s
bescherming premium protective case

Ondersteuning

Ondersteuning en service kunt u vinden via onze support pagina of op de support pagina van hp.com.


Andere wetenschappelijke calculators

hp 9s | hp 10s | hp 30s | hp 35s