hp 39gs Grafische calculator

omschrijving - specificatieschema - ondersteuning

Omschrijving

hp 39gs

hoge resolutie
artikelnr.:
10429 (NL)
10485 (EN)
verkoopprijs: € 117,80
Incl. BTW

De nieuwe, verbeterde hp 39gs is het ideale grafische trainingshulpmiddel voor in de klas, en is ontworpen voor het oplossen van complexe problemen met behulp van een bibliotheek van ingebouwde applicaties en wetenschappelijke constanten, plus de lineaire vergelijking en driehoekvergelijkingen. Bovendien kunnen studenten aangepaste applets met 256 kB geheugen maken en opslaan, eenvoudig gegevens delen en een aansluiting tot stand brengen met een pc, met behulp van USB, seriële of infraroodpoorten*. Met behulp van hp 39gs kunnen studenten in de natuurwetenschappen belangrijke studievaardigheden ontwikkelen en moeilijke concepten begrijpen, dankzij symbolische, numerieke en grafische overzichten en vertrouwde algebraïsche gegevensinvoer. Plus, een groot gesplitst scherm met aanpasbare contrasten en interactieve geschiedenis, notities en schetsfuncties. Dankzij een langere levensduur van de batterijen en het meegeleverde harde schuifdeksel kunt u vertrouwen op de hp 39gs, waar u maar gaat. Tevens heeft u de zekerheid van de bekroonde ondersteuning door HP, vierentwintig uur per dag, evenals van een uitgebreide website met zelfstudieprogramma's, trainingshulpmiddelen en downloads.

 

Voorzieningen

Specificatie schema

Bekijk alle specificaties in een pdf bestand.

technische kenmerken hp 39gs
type display pixel
CPU 75 Mhz ARM9
grootte van display 131 x 64 pixels
Calculator-to-calculator communicatie IrDA (draadloos)
seriële poort USB/RS232
expansie poort  
aanvullende applicaties op internet x
operationele kenmerken hp 39gs
invoersysteemlogica algebraïsch
menu's/prompts x
alfa berichten x
soft-keys x
externe/interne numerieke nauwkeurigheid 15 cijfers intern
12 op de display
numerieke nauwkeurigheid - weergegeven 12 cijfers
numerieke nauwkeurigheid - weergegeven exponent ± 499
configuratie hp 39gs
flash ROM 1 MB
geheugen 256 kB
te herdefiniëren menutoetsen  
te herdefiniëren toetsenbord (user mode)  
accessoires x
ondersteunt aplets x
ondersteunt bibliotheken / RPL programma's  
vector berekeningen hp 39gs
rechthoekig / polair  
matrix berekeningen x
matrix editor x
grafische functies hp 39gs
2D-functie, pooldiagram, parametrische voorstelling x
reeks; webdiagram, getrapt diagram x
diagram-/tabelscherm, box-whisker-diagram x
3D differentiaal vergelijkingen, bar plot  
histogram, spreidingsdiagram x
zoek: snijpunt, minimum, maximum, helling, oppervlakte x
in-/uitzoomen, traceren, coördinaten, schaduw x
wiskundige functies hp 39gs
+, -, *, ÷, V, 1/x, =/-, ln, ex, xVy x
yx, log, 10x, x2, %, n, n! x
breuken x
graden, radialen of gradiënten x
trigonometrische functies en omgekeerden x
hyperbool en omgekeerde x
financiële functies TVM
applicatie HP Solve (worteltrekken) x
numerieke integratie x
symbolische integratie (eenvoudige gevallen) x
numerieke differentiatie x
symbolische differentiatie (eenvoudige gevallen) x
functies complexe getallen x
nulpuntberekening van polynomen, Taylor-reeks x
absolute waarde, afronding x
gehele getallen en breuken x
modulo-functie, ondergrens, bovengrens x
CAS systeem  
wetenschappelijke functies hp 39gs
omzetting decimale uren/uren, minuten, seconden x
omrekening rechthoekig / polair x
omrekening van hoeken x
basisconversie en aritmetica  
omrekening van eenheden x
bit, Boolean grafiek  
grafische display x
statistische kenmerken hp 39gs
somberekeningen x
voorbeeldstandaardafwijking, gemiddelde x
standaardafwijking van een populatie x
lineaire regressie x
combinatoriek, permutaties x
gewogen gemiddelde x
bewerken, opslaan, benoemen, weergeven in lijst x
curven passend maken (LIN, LOG, EXP, POW) x
statistische gegevens uitzetten x
hypothesetoetsen x
betrouwbaarheidsintervallen x
overige kenmerken hp 39gs
worteltrekken HP Solve
aantal stappen / regs of bytes 256 kB
branching x
vlaggen  
alfa promts in programma's x
input forms, alfa string manipulation x
indirecte adressering  
index looping x
alfa listing x
bescherming slide-on cover
ingebouwde functies 600+
aantal programma's/formules ++
aantal subroutines ++

Ondersteuning

Ondersteuning en service kunt u vinden via onze support pagina of op de support pagina van hp.com.


Andere grafische calculators

hp 9g | hp 39gs | hp 40gs | hp 48 gII | hp 50g