hp 9g Grafische calculator

omschrijving - specificatieschema - ondersteuning

Omschrijving

hp 9g

hoge resolutie
artikelnr.: 10410
verkoopprijs: € 52,10
Incl. BTW

Deze grafische wetenschappelijke calculator is eenvoudig te bedienen. Deze calculator is handig als u geen pc kunt meenemen. U kunt de hp 9g snel in- en uitschakelen, zodat u snel het antwoord hebt op dringende problemen. U kunt mathematische en wetenschappelijke problemen op school, in het laboratorium of onderweg oplossen. De calculator heeft geheugenfuncties voor het opslaan en ophalen van gegevens en twee opties voor het wissen van het geheugen.

Specificatie schema

Bekijk alle specificaties in een pdf bestand.

technische kenmerken hp 9g
type display pixel
CPU  
grootte van display 32 x 36 pixels + 2 regels +indicators
IR poort  
seriële poort  
expansie poort  
operationele kenmerken hp 9s
invoersysteemlogica algebraïsch
menu's/prompts x
alfa berichten x
soft-keys  
externe/interne numerieke nauwkeurigheid 24 cijfers
numerieke nauwkeurigheid - weergegeven 10 cijfers
numerieke nauwkeurigheid - weergegeven exponent ± 99
configuratie hp 9s
flash ROM  
geheugen 26 variabelen
400 programma stappen
30 statistische voorbeelden
te herdefiniëren menutoetsen  
te herdefiniëren toetsenbord (user mode)  
accessoires  
ondersteunt aplets  
ondersteunt bibliotheken / RPL programma's  
vector berekeningen hp 9s
rechthoekig / polair  
matrix berekeningen  
matrix editor  
grafische functies hp 9s
2D-functie, pooldiagram, parametrische voorstelling 2D functies
reeks; webdiagram, getrapt diagram  
diagram-/tabelscherm, box-whisker-diagram  
3D differentiaal vergelijkingen, bar plot  
histogram, spreidingsdiagram  
zoek: snijpunt, minimum, maximum, helling, oppervlakte  
in-/uitzoomen, traceren, coördinaten, schaduw x
wiskundige functies hp 9s
+, -, *, ÷, V, 1/x, =/-, ln, ex, xVy x
yx, log, 10x, x2, %, n, n! x
breuken  
graden, radialen of gradiënten x
trigonometrische functies en omgekeerden x
hyperbool en omgekeerde x
applicatie HP Solve (worteltrekken)  
numerieke integratie  
symbolische integratie (eenvoudige gevallen)  
numerieke differentiatie  
symbolische differentiatie (eenvoudige gevallen)  
functies complexe getallen  
nulpuntberekening van polynomen, Taylor-reeks  
absolute waarde, afronding x
gehele getallen en breuken x
modulo-functie, ondergrens, bovengrens  
CAS systeem  
wetenschappelijke functies hp 9g
omzetting decimale uren/uren, minuten, seconden x
omrekening rechthoekig / polair x
omrekening van hoeken  
basisconversie en aritmetica x
omrekening van eenheden x
bit, Boolean grafiek  
grafische display en printer  
statistische kenmerken hp 9g
somberekeningen x
voorbeeldstandaardafwijking, gemiddelde x
standaardafwijking van een populatie x
lineaire regressie x
combinatoriek, permutaties x
gewogen gemiddelde x
bewerken, opslaan, benoemen, weergeven in lijst  
curven passend maken (LIN, LOG, EXP, POW) x
statistische gegevens uitzetten  
hypothesetoetsen  
betrouwbaarheidsintervallen  
overige kenmerken hp 9s
worteltrekken  
aantal stappen / regs of bytes 400
uit te breiden RAM  
branching x
vlaggen  
alfa promts in programma's x
input forms, alfa string manipulation x
indirecte adressering  
index looping x
alfa listing x
bescherming slide-on cover
ingebouwde functies  
aantal programma's/formules 10
aantal subroutines ++

Ondersteuning

Ondersteuning en service kunt u vinden via onze support pagina of op de support pagina van hp.com.


Andere grafische calculators

hp 9g | hp 39gs | hp 40gs | hp 48 gII | hp 50g