hp 9s Wetenschappelijke calculator

omschrijving - specificatieschema - ondersteuning

Omschrijving

hp 9s

hoge resolutie
artikelnr.:
10401 (NL)
10454 (EN)
10464 (DU)
verkoopprijs: € 20,55
Incl. BTW

Deze calculator voor beginners is ideaal voor middelbare scholieren en voor iedereen die wiskundige en natuurwetenschappelijke problemen wil oplossen. De 9s is zeer veelzijdig en is geschikt voor het optellen van rekeningen, omzettingen in het metrieke stelsel en valutaomrekeningen. De calculator heeft 6 omzettingen naar het metrieke stelsel. Ook is de calculator geschikt voor statistische berekeningen, de berekening van permutaties, combinatoriek en faculteiten. Verder zijn er trigonometrische en inverse functies.

Specificatie schema

Bekijk alle specificaties in een pdf bestand.

technische kenmerken hp 9s
display 1 regel
energie batterij
wiskundige functies hp 9s
+, -, *, ÷, V, 1/x, =/-, ln, ex, xVy x
yx, log, 10x, x2, %, n, n! x
afronding  
breuken x
gehele getallen & breuken  
omrekeningen rechthoekig / polair  
HMS --> DD/DD --> HMS x
omrekening van eenheden x
complexe getallen x
matrix  
lineaire systemen oplossen  
kwadratische vergelijkingen oplossen  
HP Solve  
trigonometrische functies hp 9s
sin, cos, tan en omgekeerde functies x
hyperbolische functies en omgekeerde x
omzetting van hoeken (graden/radialen/gradiënten) x
statistieken hp 9s
statistiek met 1 variabele x
statistiek met 2 variablen  
gemiddelde/som/gewogen gemiddelde x
standaardafwijkingen x
combinatoriek, permutaties x
aanvullende kenmerken hp 9s
programering  
invoersysteemlogica algebraïsch
toetsenbord numeriek
menu's, prompts, enz.  
base-N functies (DEC, OCT, HEX, BIN) x
Boolean logic  
Ingebouwde functies 60+
geheugen hp 9s
opslaan 1
behoud geheugeninhoud bij uitschakeling x
bewerken, ongedaan maken, verwijderen x
ingebouwde bibliotheken  
hardware kenmerken hp 9s
bescherming slide-on cover

Ondersteuning

Ondersteuning en service kunt u vinden via onze support pagina of op de support pagina van hp.com.


Andere wetenschappelijke calculators

hp 9s | hp 10s | hp 30s | hp 35s